In de taalcursussen van het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen werken we met de niveau-aanduidingen van het ERK (Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen). Er worden in het ERK zes taalniveaus onderscheiden: basisgebruiker (A1-A2), onafhankelijk gebruiker (B1-B2) en vaardig gebruiker (C1-C2). U kunt op deze website zelf uw taalniveau bepalen met een van de taaltoetsen.