Taaltoetsen / Language tests

Nederlandse uitleg

Op deze website kunt u snel en eenvoudig uw taalniveau bepalen voor het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands en het Spaans

Een taaltoets bestaat uit 5 teksten die steeds moeilijker worden. In deze teksten ontbreekt vanaf de tweede zin in ieder tweede woord de helft van het aantal letters. Als een woord uit een oneven aantal letters bestaat, dan ontbreekt de helft van het aantal letters plus een letter. U moet altijd iets invullen. Als u het niet weet, zet u een x in het vakje. 

Deze taaltoetsen hebben geen timer. Voor een betrouwbare score moet u rekenen op maximaal 5 minuten per tekst (25 minuten voor de test). Na afloop van de test verschijnt een indicatie van uw taalniveau. 

U vindt op deze pagina een voorbeeld voor het Nederlands en een voorbeeld voor het Engels.  
 

Kies in het dropdownmenu de plaatsingstoets (taal) die u wilt maken.

Het project 'plaatsingstoetsen' is een initiatief van talencentra binnen de vereniging van Nederlandse en Vlaamse Universitaire Talencentra (NUT). Het resultaat van het project is deze website met plaatsingstoetsen voor verschillende talen. De testen voor het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands en Spaans zijn ontwikkeld door Radboud in’to Languages (Radboud Universiteit Nijmegen), Wageningen in’to Languages (Wageningen University & Research), Academisch Talencentrum (Universiteit Leiden), TCP Language Centre (Universiteit Twente) en Talencentrum Rijksuniversiteit Groningen.

English instructions

Not sure about your language level? You can quickly and easily determine your language level in German, English, French, Italian, Dutch and Spanish. A placement test consist of 5 texts that are becoming increasingly difficult. In these texts, the last part of every second word is missing. If a word consists of an odd number of letters, half the number of letters plus one letter is missing. You always have to fill in something. If you do not know, you can put an x in the blank.

A placement test doesn’t have a time limit, but you can count on about 5 minutes per text (i.e. 25 minutes in total). After the last text, you can click on the ‘finish’ button. You will then see the result of the placement test. 

The ‘placement tests’ project is an initiative of language centres within the association of Dutch and Flemish University Language Centres (Nederlandse en Vlaamse Universitaire Talencentra, NUT). The result of the project is this website with placement tests for several languages. The German, English, French, Italian and Spanish tests have been developed by Radboud in’to Languages (Radboud University – Nijmegen), Wageningen in’to Languages (Wageningen University & Research), Academic Language Centre (Leiden University), TCP Language Centre (University of Twente) and University of Groningen Language Centre.  

Other resources

Please note that there are other useful resources to quickly determine your language level such as the Self-evaluate your language skills test by the European Centre for Modern Languages, Dialang by Lancaster University or the Self-assessment grid (CEFR) by the Council of Europe.